กำหนดการรับนักเรียนปีการศึกษา 2557 (รอบทั่วไป)
17-24 มี.ค. 57
จำหน่ายใบสมัคร ม.1 และ ม.4 ประเภททั่วไป
19 มี.ค. 57
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ม.3 (เดิม) เข้าเรียน ม.4 โรงเรียนศรียาภัย
20-24 มี.ค. 57
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประเภททั่วไปและนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
20-21 มี.ค. 57
รับสมัคนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ ดนตรี กีฬา นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ และหุ่นยนต์
22 มี.ค. 57
คัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ
24 มี.ค. 57
ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ
20-24 มี.ค. 57
รับสมัครนักเรียน ม.3 ประเภทโควตาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดชุมพร
26 มี.ค. 57
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ม.3 ประเภทโควตา
24-28 มี.ค. 57
เรียนปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4 โครงการพิเศษ
29 มี.ค. 57
สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ประเภททั่วไป นักเรียนในเขตพื้นที่ฯ นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
สอบจัดชั้นเรียน นักเรียนความสามารถพิเศษ ม.1
30 มี.ค. 57
สอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ประเภททั่วไป และ เงื่อนไขพิเศษ
รายงานตัวนักเรียน ม.3 เข้าเรียน ม.4 ประเภทโควตาโรงเรียนต่าง ๆ
2 เม.ย. 57
ประกาศผลและรายงานตัว นักเรียนทั่วไป ม.1
3 เม.ย. 57
ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนทั่วไป ม.4
6 เม.ย. 57
รายงานตัวนักเรียน ม.3 เดิม เข้าเรียน ม.4 โรงเรียนศรียาภัย
7 เม.ย. 57
รายงานตัวนักเรียน ม.4 ประเภททั่วไป
8 เม.ย. 57
สอบจัดชั้นเรียน ม.4 ใหม่ ทุกประเภท
9 เม.ย. 57
มอบตัวนักเรียน ม.1 ทุกประเภท
10 เม.ย. 57
มอบตัวนักเรียน ม.4 ทุกประเภท
5-9 พ.ค. 57
เรียนปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประเภททั่วไป
14 พ.ค. 57
เปิดภาคเรียนที่ 1/2557

ประกาศผลการรับนักเรียนปีการศึกษา 2557
3 เม.ย. 57 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ม.4 ประเภททั่วไป และ เงื่อนไขพิเศษ
2 เม.ย. 57 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ม.1 ประเภททั่วไป ในเขตและนอกเขตพื้นที่บริการ / นักเรียน English Program (EP) / และนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
>>>>>>>> กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557
5 มี.ค. 57
ประกาศผลการสอบโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต-อังกฤษ ม.1
EP / ห้องพิเศษ สสวท.
6 มี.ค. 57
ประกาศผลการสอบโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (พว.) ม.4
/ ห้องพิเศษศิลป์-คำนวณ (พศ.) / EP


ยินดีต้อนรับนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4
สู่รั้ว เหลืองแดง
สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี ศรียาภัย
---------------------------


Facebook : โรงเรียนศรียาภัย