การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ณ ประเทศ UAE

ชุมนุมหุ่นยนต์ศรียาภัย เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ WRO World Robot

ajax-loader

About admin