ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ และ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 2

ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ และ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 2

ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ บันทึกข้อความยกเลิกสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 2 รายละเอียดแนบท้ายประกาศ รายงานผลการประมาณราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

 

 

ajax-loader

About admin