นักเรียน ม.4 ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”

ขอเชิญ นักเรียนชั้น ม.4 ร่วมกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559
ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร
แต่งกายชุดนักเรียน เดินทางไปด้วยตัวเอง พร้อมกันที่หนองใหญ่ เวลา 07.00 น.

ดาวน์โหลด ใบขออนุญาตผู้ปกครอง+กำหนดการ

 

ajax-loader

About admin