ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559

กำหนดการสอบ และตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559

ม.ต้น  สอบวันที่  2,7  มีนาคม 2560
ม.ปลาย สอบวันที่  1,3,6 มีนาคม 2560

ตารางสอบ ม.ต้น ตารางสอบ ม.ปลาย

ajax-loader

About admin