ประกาศเปลี่ยนแปลง ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559

ด้วยมีการสอบ NT ของระดับชั้น ม.1 และ ม.2  ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
จึงมีการเปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 ดังประกาศและตารางสอบฉบับใหม่
ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางสอบ ตารางสอบ ม.ต้น UPDATE ตารางสอบ ม.ปลาย UPDATE ห้องสอบ+ครูคุมสอบ

 

ajax-loader

About admin