ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์ คณิต (สสวท. สอวน.) และ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์ คณิต อังกฤษ

โรงเรียนศรียาภัย ขอต้อนรับน้องใหม่ และแสดงความยินดีกับผู้ที่สอบผ่านทุกคน

ประกาศโรงเรียน รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 ประกาศคะแนนสอบเข้าเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ

ajax-loader

About admin