ประกาศรายชื่อจัดห้องนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อจัดห้องนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560
นักเรียนโปรดนำเลขประจำตัวปักเสื้อ และปักจุดสีให้เรียบร้อย
ในวันปฐมนิเทศให้แต่งกายชุดนักเรียนโรงเรียนศรียาภัย
1 พ.ค. 60  ปฐมนิเทศ ที่ อาคาร 9 รร.ศรียาภัย เวลา 08.00 น.
3-5 พ.ค. 60 ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดพรุตะเคียน อ.ท่าแซะ เวลา 07.30 น. พร้อมกันที่วัด


คลิกดูรายชื่อนักเรียนชั้น ม.4

ajax-loader

About admin