ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป(ในเขตและนอกเขตพื้นที่บริการ) ความสามารถพิเศษ และเงื่อนไขพิเศษ ปีการศึกษา 2560

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

แก้ไขรายชื่อและโรงเรียนนักเรียนชั้น ม.1 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ จำนวน 57 คน
(ยกเลิกรายชื่อฉบับเดิม เฉพาะบัญชีประเภทเงื่อนไขพิเศษ)

รายชื่อนักเรียน ม.1 ประเภท เงื่อนไขพิเศษ (แก้ไข)

ajax-loader

About admin