แบบเสื้อกีฬาสี ประจำปี 2560

แบบเสื้อกีฬาสีประจำปี 2560

เสื้อคณะครูและบุคลากร
คลิกที่ภาพขยายใหญ่
s__19906563s__19906564

เสื้อคณะสีน้ำเงิน
s__19906565
s__19906566

เสื้อคณะสีชมพู
s__19906567 s__19906568

เสื้อคณะสีเขียว
s__19906569 s__19906570

เสื้อคณะสีแสด
s__19906571 s__19906572

เสื้อคณะสีฟ้า
s__19906573 s__19906574
แบบเสื้อโดย  ครูสุชาติ แช่ม (งานคอมพิวเตอร์)
นายแบบโดย
นายวิชญะ  ทองขำ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6
99999

ajax-loader

About admin