ระบบสำหรับนักเรียนรับทุนยากจน

นักเรียนถ่ายภาพ และตั้งชื่อภาพเป็นชื่อ สกุล นักเรียน จำนวน 2 ภาพ และ copy มาวางในไฟล์เดอร์ห้องของนักเรียนเองให้ถูกต้อง

ไฟล์ที่ 1  ภาพนอกบ้าน   ตั้งชื่อภาพ      สมศรี ดีมาก 1.jpg

ไฟล์ที่ 2 ภาพภายในบ้าน ตั้งชื่อภาพ   สมศรี ดีมาก2.jpg

คลิกเพื่อส่งรูปภาพ บันทึกข้อมูลนักเรียนทุน

 

ajax-loader

About admin