ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. สอวน.) และ ห้องเรียนพิเศษวิทย์ คณิต อังกฤษ จำนวน 210 คน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. สอวน.) และ ห้องเรียนพิเศษวิทย์ คณิต อังกฤษ  จำนวน 210 คน

ผลการสอบเข้าเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ

ajax-loader

About admin