ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ห้องเรียนพิเศษศิลป์-คำนวณ และ ห้องเรียนพิเศษศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ  ห้องเรียนพิเศษศิลป์-คำนวณ  และ ห้องเรียนพิเศษศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (พว.) ห้องเรียนพิเศษศิลป์-คำนวณ ห้องเรียนพิเศษศิลป์-ญี่ปุ่น ขอให้ปฏิบัติตามประกาศ ตามวันเวลาที่กำหนด หากไม่มาตามวันเวลา ถือว่า สละสิทธิ์

ajax-loader

About admin