ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ประเภทนักเรียนทั่วไป ความสามารถพิเศษ และเงื่อนไขพิเศษ

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ประเภทนักเรียนทั่วไป ความสามารถพิเศษ และเงื่อนไขพิเศษ
รายงานตัว 5 เมษายน 2561
โปรดอ่าน  นักเรียนที่สอบได้ทั่วไป 204 คน ให้มาประชุมพร้อมกันในวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. เพื่อจัดแผนการเรียน
ผู้ใดไม่เข้าร่วมประชุม ถือว่าสละสิทธิ์

รายชือผู้ผ่านการคัดเลือก ม.4 ทั่วไป

ajax-loader

About admin