กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
ปฐมนิเทศ ม.4   วันที่ 27 เมษายน 2561
ปฐมนิเทศ ม.1    วันที่ 30 เมษายน 2561
ณ โรงเรียนศรียาภัย
ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้น ม.4  ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561
ณ วัดถ้ำพรุตะเคียน อ.ท่าแซะ
กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 (30 เม.ย. 61) กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.4 (27 เม.ย. 61) กำหนดการค่ายคุณธรรมจริยธรรมชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561

ajax-loader

About admin