ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม SMTE  และ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  ห้องเรียนพิเศษศิลป์-คำนวณ  ห้องเรียนพิเศษศิลป์ – ภาษาญี่ปุ่น
รายงานตัว 14 มีนาคม 2562   เวลา  09.00-16.30
มอบตัว 17 มีนาคม 2562   เวลา  09.00-16.30

ผลการสอบ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ SMTE และ ห้องเรียนพิเศษวิทย์ คณิต อังกฤษ ผลการสอบห้องเรียนพิเศษศิลป์-คำนวณ ผลการสอบห้องเรียนพิเศษศิลป์-ญี่ปุ่น

ajax-loader

About admin