ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ นอกเขตพื้นที่บริการ ความสามารถพิเศษ และ เงื่อนไขพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ นอกเขตพื้นที่บริการ ความสามารถพิเศษ และ เงื่อนไขพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562
รายงานตัว 3 เมษายน 2562   เวลา 08.30-12.00 น.
มอบตัว   8 เมษายน 2562  เวลา 08.30-12.00 น.

ผลการสอบคัดเลือก ม.1 รอบทั่วไป

ajax-loader

About admin