ประกาศขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนผลการเรียนยอดเยี่ยม 4.00 ปีการศึกษา 2/2561และนักเรียนคะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน ปีการศึกษา 2561

ลงทะเบียน วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562
ม.ต้น : เวลา 7.30 น.
ม.ปลาย : เวลา 8.30 น.

รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 4.0    รายชื่อนักเรียนคะแนน-O-NET เต็ม 100 ปีการศึกษา 2561

ajax-loader

About admin