ข้อมูลบัตรนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

โปรดอ่าน  (สำหรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 เท่านั้น)

แจ้งนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 ทุกคน
ให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของบัตรประจำตัวนักเรียน โปรดตรวจดู
เลขประจำตัวนักเรียน
ชื่อ-สกุล
เลขประจำตัวประชาชน
วันเดือนปีเกิด
ดูให้ละเอียดว่าถูกต้องหรือไม่ หากมีข้อมูลใดผิด ให้แจ้งข้อมูลที่ถูกต้องในระบบ  หรือแจ้งครูธเนตร เล็กวารี ผู้ดูแลระบบจัดทำบัตรนักเรียน

ตรวจสอบความถูกต้องของบัตร สำหรับ ม.1 และ ม.4

 

ajax-loader

About admin