ประกาศรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.4 ประเภทโควตานักเรียน ม.3 เดิม ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

ประกาศโรงเรียนศรียาภัย ระบบรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์

**ให้นักเรียนตัวสำรองแต่ละแผนการเรียนดังรายชื่อแนบในประกาศนี้รายงานตัวเท่านั้น

 

 

ajax-loader

About admin