ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนรอบทั่วไป ปีการศึกษา 2563

ประกาศแนวปฏิบัติการเข้าสอบ รายชื่อผู้เข้าสอบ ม.1 รายชื่อผู้เข้าสอบ ม.4

 

แผนผังภายในห้องสอบ ตารางสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 รอบทั่วไป ตารางสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 รอบทั่วไป

หมายเหตุ

-นักเรียนคนใดที่สมัครแล้วไม่ปรากฎรายชื่อในประกาศนี้ โปรดนำหลักฐานการสมัครไปติดต่อที่ห้องวิชาการ (ในวัน เวลาราชการ) ภายในวันที่ 29 พ.ค.63

สำหรับนักเรียนประเภทโควตา ม.3 เดิม(เฉพาะแผนการเรียน วิทย์ คณิต)รอติดตามการประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนในลำดับต่อไป

ajax-loader

About admin