การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (สามารถยื่นคำร้องขอแบบออนไลน์)

   ——————————————-

   เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอให้ผู้ที่มีความประสงค์ขอหลักฐานทางการศึกษาทั้งที่กำลังเรียนอยู่ หรือจบการศึกษาไปแล้วสามารถกรอกแบบคำร้องออนไลน์ดังรายการต่อไปนี้

(กรุณาทำตามคำชี้แจงและแนวปฏิบัติให้ถูกต้อง)

1. คำร้องขอเอกสารทางการเรียน  (กรณีกำลังเรียนอยู่)                                            2. คำร้องขอหลักฐานทางการศึกษา (กรณีจบการศึกษาแล้ว)                                      3. คำร้องขอเอกสารทางการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ (Transcript)                               

 —————————————–

pp17

โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียน โทร 077503376 ต่อ 105  (ในวัน เวลาราชการ) 

ajax-loader

About admin