การขอเอกสารของนักเรียนสำหรับจบการศึกษานักเรียนระดับชั้น ม.3 และม.6

? ประกาศแจ้ง…นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

เนื่องด้วยงานทะเบียนเตรียมงานสรุปจบการศึกษาให้กับนักเรียน จำเป็นต้องใช้เอกสารสำเนาทะเบียนของนักเรียน , สำเนาทะเบียนบ้านบิดาและมารดา (ผู้ให้กำเนิด) ในการตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวและเป็นเอกสารนำส่ง สพฐ. จึงขอให้นักเรียนทุกคนนำส่งเอกสารนี้ให้ครบถ้วน (เฉพาะไฟล์ Pdf) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

?กรณีบิดา มารดาหย่าร้าง ให้ไปขอคัดสำเนาได้ที่ ที่ว่าการอำเภอ

?กรณีเสียชีวิต ให้ใช้ใบมรณบัตร แทน

?ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 0829094028 ในวันและเวลาราชการ

มัธยมศึกษาปีที่ 3 คลิกที่นี่ มัธยมศึกษาปีที่ 6 คลิกที่นี่

ajax-loader

About admin