?ประกาศจากงานทะเบียน

? นักเรียนทุกระดับชั้นสามารถตรวจสอบคะแนนก่อนกลางภาคเรียนและกลางภาคเรียนที่ 2/2565

ผ่านระบบ SGS (สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง) ได้ระหว่างวันที่ 21-25 มกราคม 2565 ติดตามได้ที่ปุ่มด้านล่างนี้ ..

เข้าสู่ระบบ sgs สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

ajax-loader

About admin