ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ IPST, SMT, EIS จำนวน 204 คน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ IPST, SMT, EIS จำนวน 204 คน
โปรดอ่านรายละเอียดการรายงานตัว ให้ชัดเจน
รายงานตัว ณ โรงเรียนศรียาภัย วันที่ 8 มีนาคม 2565  เวลา  8.30-12.00 น.
คลิกดูผลการสอบ

ajax-loader

About admin