ประกาศจากงานทะเบียน

📢ประกาศจากงานทะเบียน
📌นักเรียนทุกระดับชั้นสามารถตรวจสอบคะแนนภาคเรียนที่ 2/2565 ผ่านระบบ SGS (สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง) ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 ได้ที่
https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/security/signin.aspx

ajax-loader

About admin