ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565
++ นักเรียนรายงานตัวออนไลน์ในวันที่ 30 มี.ค. 2565  ผ่านเว็บไซค์ https://entry.sriyapai.ac.th/
++ หลังจากรายงานตัวแล้วจะต้องดำเนินการกรอกรายละเอียดเอกสารมอบตัวและชำระเงินบำรุงการศึกษา ภายในวันที่ 2 เม.ย.2565
++ การมอบตัว นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทุกประเภทให้มามอบตัวพร้อมผู้ปกครองที่โรงเรียนศรียาภัยในวันที่ 2 เม.ย.2565 เวลา 08.30 น. ณ โดมอาคาร 9 พร้อมเอกสารตามประกาศดังแนบฯ

 

คลิกดูผลสอบ

ajax-loader

About admin