ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565

++นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกประเภทนักเรียนทั่วไป มารายงานตัวเพื่อเลือกแผนการเรียนตามลำดับที่สอบได้ ในวันที่ 31 มี.ค.2565 เวลา 13.30 น. ณ โดมอาคาร 9 โรงเรียนศรียาภัย
++นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ รายงานตัวออนไลน์ ผ่านเว็บไซค์ https://entry.sriyapai.ac.th/ ภายในวันที่ 31 มี.ค.2565 เวลา 16.30 น.
++หลังจากรายงานตัวแล้วจะต้องดำเนินการกรอกรายละเอียดเอกสารมอบตัวและชำระเงินบำรุงการศึกษา ภายในวันที่ 2 เม.ย.2565
++ การมอบตัว นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทุกประเภทให้มามอบตัวพร้อมผู้ปกครองที่โรงเรียนศรียาภัยในวันที่ 3 เม.ย.2565 เวลา 08.30 น. ณ โดมอาคาร 9 พร้อมเอกสารตามประกาศดังแนบฯ

คลิกดูผลสอบ

ajax-loader

About admin