ประกาศการรายงานตัวนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้น ม.4 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
++ นักเรียนรายงานตัวด้วยตนเอง ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนศรียาภัย ในวันที่ 2 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 น.
++ การมอบตัว นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทุกประเภทให้มามอบตัวพร้อมผู้ปกครองที่โรงเรียนศรียาภัยในวันที่ 3 เม.ย.2565 เวลา 08.30 น. ณ โดมอาคาร 9 พร้อมเอกสารตามประกาศดังแนบฯ

คลิกดูประกาศ

ajax-loader

About admin