ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ SMEP (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) จำนวน 7 คน

++ รายงานตัวและแนบหลักฐานการชำระเงินผ่านฟอร์ม แบบการยืนยันสิทธิ์ ชั้นม.4 ห้องเรียนพิเศษ SMEP
++ ภายในวันพุธที่ 6 เม.ย.65  เวลา 16.30 น.

คลิกดูประกาศรายชื่อ แนบหลักฐานการชำระเงิน

ajax-loader

About admin