ประกาศการรายงานตัวนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้น ม.1 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
++ นักเรียนรายงานตัวออนไลน์ในวันที่ 1 เม.ย 2565  ผ่านเว็บไซค์ https://entry.sriyapai.ac.th/
++ หลังจากรายงานตัวแล้วจะต้องดำเนินการกรอกรายละเอียดเอกสารมอบตัวและชำระเงินบำรุงการศึกษา ภายในวันที่ 2 เม.ย.2565
++ การมอบตัว นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทุกประเภทให้มามอบตัวพร้อมผู้ปกครองที่โรงเรียนศรียาภัยในวันที่ 2 เม.ย.2565 เวลา 08.30 น. ณ โดมอาคาร 9 พร้อมเอกสารตามประกาศดังแนบฯ

 

คลิกดูประกาศ

ajax-loader

About admin