Author Archives: admin

ประกาศ

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา ปีการศึกษา 2562

Read More »
prakartlogo

ประกาศขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนผลการเรียนยอดเยี่ยม 4.00 ปีการศึกษา 2/2561และนักเรียนคะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน ปีการศึกษา 2561

ลงทะเบียน วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 ม.ต้น : เวลา 7.30 น. ม ...

Read More »
%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%a1

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ประเภทสอบทั่วไป และ ผลคะแนนการสอบจัดชั้นเรียนโควตา ม.3 เดิม

Read More »
%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%a1

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ นอกเขตพื้นที่บริการ ความสามารถพิเศษ และ เงื่อนไขพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ประเภทในเขตพ ...

Read More »
%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%a1

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบจัดชั้นเรียน ม.4 โควตา ม.3เดิม แผนการเรียนวิทย์-คณิต

นักเรียนโควตา ม.3 เดิม แผนการเรียนวิทย์-คณิต โปรดตรวจสอบรายช ...

Read More »
prakartlogo

ตารางสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 รอบห้องเรียนทั่วไป

Read More »
ประกาศ

ประกาศ รับสมัครครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562

Read More »
%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3

เผยแพร่ผลงาน ครูวันวิสา ศรีช่วง

Read More »
%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3

เผยแพร่ผลงาน ครูรสสุคนธ์ เพชรศร

 

Read More »
7777

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ

Read More »