Author Archives: admin

prakartlogo

การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (สามารถยื่นคำร้องขอแบบออนไลน์)

   ————————& ...

Read More »
prakartlogo

ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับทุนการศึกษา และยกเว้นเงินบำรุงการศึกษา

Read More »
google-calssroom

รหัสเข้าชั้นเรียน Classroom รายวิชาเพิ่มเติม ม.ต้น และ ม.ปลาย

 

Read More »
prakartlogo

ประกาศเลื่อนการสอบ Pre-test ม.1 ปีการศึกษา 2564

Read More »

ขอเชิญสมัครสอบ Pretest ม.1 ประจำปีการศึกษา 2564

   

Read More »
prakartlogo

ตารางเรียน ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2/2563

Read More »
0all

ผลประกวดออกแบบเสื้อกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563

Read More »
prakartlogo

ตารางสอบ และห้องสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563

Read More »
prakartlogo

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง

 

Read More »
prakartlogo

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่การเงิน

Read More »