Author Archives: admin

91570973_3156656417726540_4431238151511474176_o

โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร ส่งมอบ Face Shield

Read More »
prakartlogo

ประกาศรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.4 ประเภทโควตานักเรียน ม.3 เดิม ศิลป์ ภาษา(เพิ่มเติม)

Read More »
prakartlogo

ประกาศรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.4 ประเภทโควตานักเรียน ม.3 เดิม ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

**ให้นักเรียนตัวสำรองแต่ละแผนการเรียนดังรายชื่อแนบในประกาศนี ...

Read More »
prakartlogo

ประกาศรายงานตัวนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และห้องเรียนพิเศษศิลป์ คำนวณ ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

Read More »
prakartlogo

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

Read More »
prakartlogo

ประกาศเปลี่ยนแปลงวิธีการรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2563

Read More »
90150528_3123465614378954_4392419966507286528_o

โครงการ “คัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่

Read More »
90115081_3123005181091664_3396724505798770688_o

การประเมินการปฏิบัติงานฯ ของ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

Read More »
90084321_3113420322050150_3313911252794736640_o

รายงานตัวนักเรียนรอบโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4

Read More »
87435428_3104342726291243_2303982227517603840_o

สอบนักเรียนรอบโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1และ ม.4 ประจำปี 2563

Read More »