Author Archives: admin

prakartlogo

ประกาศการจัดห้องเรียนนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

Read More »
prakartlogo

ประกาศรายงานตัวนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

Read More »
prakartlogo

ประกาศรายงานตัวนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

Read More »
prakartlogo

ประกาศรายงานตัวนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

Read More »
prakartlogo

ประกาศรายงานตัวนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

Read More »
prakartlogo

ตารางเรียน+ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1/2563

  ตารางเรียนออนไลน์ เดือน กรกฎาคม 2563

Read More »
prakartlogo

รายชื่อนักเรียนรับหนังสือเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563

Read More »
prakartlogo

รายชื่อนักเรียนรับหนังสือเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563

Read More »
prakartlogo

การยืนยันแผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

Read More »
prakartlogo

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

Read More »