Author Archives: admin

prakartlogo

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

Read More »
prakartlogo

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา

Read More »
prakartlogo

ประกาศ เรื่องรายงานตัวนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 รอบทั่วไป ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2564

Read More »
prakartlogo

ประกาศผลการจัดห้องเรียนชั้น ม.4 ทุกแผนการเรียน

Read More »
prakartlogo

ประกาศ เรื่องรายงานตัวนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 รอบทั่วไป ครั้งที่ 4 และห้องเรียนพิเศษศิลป์ ภาษาญี่ปุ่น (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2564

Read More »
prakartlogo

ประกาศ เรื่องรายงานตัวนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 รอบทั่วไป ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2564

Read More »
prakartlogo

ประกาศ เรื่องการเรียกรับนักเรียนแทนผู้สละสิทธิ์ ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 ประเภท ห้องเรียนทั่วไป

Read More »
prakartlogo

ประกาศ เรื่องรายงานตัวนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 รอบทั่วไป ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Read More »
prakartlogo

ประกาศเรื่องเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Read More »
189852408_4332581520134018_8823967349194362515_n

สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภททั่วไป

Read More »