Author Archives: admin

prakartlogo

ประกาศ เรื่องผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2564

Read More »
prakartlogo

ประกาศ เรื่องผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2564

Read More »
prakartlogo

ระเบียบโรงเรียนศรียาภัย เรื่อง การแต่งกายและทรงผม ปีการศึกษา 2564

Read More »
prakartlogo

ประกาศแนวปฏิบัติการจัดการสนามสอบโรงเรียนศรียาภัย ในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 รอบทั่วไป

Read More »
prakartlogo

ประกาศ เรื่องผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2564

นักเรียนที่ได้รับการประกาศเป็นนักเรียนความสามารถพิเศษ ต้องมา ...

Read More »
prakartlogo

ตารางเรียน และตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2564

ตารางเรียน และตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2564

Read More »
prakartlogo

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบจัดชั้นเรียน ม.4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 เดิมโรงเรียนศรียาภัย ประจำปีการศึกษา 2564

Read More »
prakartlogo

ประกาศ เรื่องรายงานตัวนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ประเภทโควตานักเรียนชั้น ม.3 เดิมของโรงเรียนศรียาภัย ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

Read More »
prakartlogo

ประกาศ เรื่องรายงานตัวนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ประเภทโควตานักเรียนชั้น ม.3 เดิมของโรงเรียนศรียาภัย ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

Read More »
183798898_4286115914780579_2014740791653757068_n

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.สฎชพ. (ผ่านระบบ VDO Conference)

Read More »