ข่าวประชาสัมพันธ์

prakartlogo

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561

Read More »
prakartlogo

ประกาศผลการเรียนออนไลน์ ระบบ SGS

Read More »
posn

กำหนดการค่าย 1 สอวน. คณิตศาสตร์ ศูนย์โรงเรียนศรียาภัย

Read More »
prakartlogo

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกีฬา “มัธยมศึกษาจังหวัดชุมพร”

ดาวน์โหลดประกาศ

Read More »
prakartlogo

แบบสำรวจข้อมูลนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนศรียาภัย

Read More »
logo

ระบบสั่งไซต์เสื้อกีฬาสีออนไลน์ ปีการศึกษา 2561 ศรียาภัยเกมส์

Read More »
prakartlogo

ประกาศคะแนนสอบจัดช้้นเรียน นักเรียนโควตา ม.3 (เดิม) เข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศคะแนนสอบจัดช้้นเรียน นักเรียนโควตา ม.3 (เดิม) เข้าเรีย ...

Read More »
prakartlogo

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ประเภทนักเรียนทั่วไป ความสามารถพิเศษ และเงื่อนไขพิเศษ

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ประเภทนักเรียนท ...

Read More »
prakartlogo

ประกาศผลการสอบเข้าเรียนชั้น ม.1 ประเภทนักเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ ความสามารถพิเศษ เงื่อนไขพิเศษ และนักเรียนสำรองชั้น ม.1

ประกาศผลการสอบเข้าเรียนชั้น ม.1 ประเภทนักเรียนทั่วไป   ในเขต ...

Read More »
download_icon

ดาวน์โหลดใบมอบตัว สำหรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ใหม่

ดาวน์โหลดใบมอบตัว สำหรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ใหม่ ที่จะมอบตั ...

Read More »