ข่าวประชาสัมพันธ์

prakartlogo

การขอเอกสารของนักเรียนสำหรับจบการศึกษานักเรียนระดับชั้น ม.3 และม.6

📢 ประกาศแจ้ง…นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เนื่อ ...

Read More »
prakartlogo

ประกาศเรื่องการจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (On site) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564)

Read More »
prakartlogo

ประกาศขยายเวลาจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ประกาศลงวันที่ 29 ก.ค.64)

Read More »
prakartlogo

การยื่นคำร้องขอหลักฐานทางการเรียนแบบออนไลน์

  ติดต่อสอบถาม โทร 08 2909 4028 (ในวันและเวลาราชการ) งา ...

Read More »
prakartlogo

ประกาศขยายเวลาจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Read More »
20210105_canva_covid4-1024x576

แนวทาง มาตรการป้องกันและแผนเผชิญเหตุ รองรับการแพร่ระบาด Covid-19 โรงเรียนศรียาภัย

แนวทาง มาตรการป้องกันและแผนเผชิญเหตุ รองรับการแพร่ระบาด Covi ...

Read More »
prakartlogo

ประกาศ เรื่องการจัดรูปแบบการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564

Read More »
033

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก “ศรียาภัยร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด”

. ศรียาภัยร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด . คลิกชม VDO คุณกันต์ กันตถ ...

Read More »
prakartlogo

ประกาศ เรื่องรายงานตัวนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 รอบทั่วไป ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2564

Read More »
prakartlogo

ประกาศผลการจัดห้องเรียนชั้น ม.4 ทุกแผนการเรียน

Read More »