SP News ::

ข่าวประชาสัมพันธ์

prakartlogo

ตารางสอบเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 รอบทั่วไป และตารางสอบจัดชั้นเรียนโควตา ม.3 เดิม

Read More »
prakartlogo

ประกาศรายชื่อนักเรียนโควตา ม.3 เดิม เข้าเรียนชั้น ม.4 สายวิทย์-คณิต ศิลป์-คำนวณ ศิลป์-ภาษา เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อนักเรียนโควตา ม.3 เดิม เข้าเรียนชั้น ม.4  สายวิ ...

Read More »
prakartlogo

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 (โครงการห้องเรียนพิเศษ)

Read More »
prakartlogo

ประกาศผลการสอบเข้าเรียนชั้น ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์ คณิต เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (พว.) / โครงการห้องเรียนพิเศษศิลป์-คำนวณ / โครงการห้องเรียนพิเศษศิลป์-ญี่ปุ่น

 

Read More »
prakartlogo

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์ คณิต (สสวท. สอวน.) และ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์ คณิต อังกฤษ

โรงเรียนศรียาภัย ขอต้อนรับน้องใหม่ และแสดงความยินดีกับผู้ที่ ...

Read More »
prakartlogo

ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบ NT ชั้น ม.1 และ ม.2

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนสอบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อ ...

Read More »
prakartlogo

ประกาศเปลี่ยนแปลง ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559

ด้วยมีการสอบ NT ของระดับชั้น ม.1 และ ม.2  ในวันที่ 27 กุมภาพ ...

Read More »
prakartlogo

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559

กำหนดการสอบ และตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 ม.ต้น  สอบวันท ...

Read More »
prakartlogo

ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกโควตา ม.3 เดิม

Read More »
โลโกโรงเรียนทอง

ตารางเรียนเสริม o-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และตารางเปลี่ยนแปลงห้องเรียน

Read More »