ข่าวประชาสัมพันธ์

spgamebanner

ระบบสั่งจองเสื้อกีฬาสี Sriyapai Games 2022

ระบบสั่งจองเสื้อกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2565

Read More »
logo-sp-2564

ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565

คลิกอ่านรายละเอียด

Read More »
prakartlogo

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ประเภทนักเรียนทั่วไป (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) จำนวน 2 คน

ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม.4 ประเภทนักเรีย ...

Read More »
logo-sp-2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ประเภทนักเรียนทั่วไป (สำรองเพิ่มเติมครั้งที่ 2) จำนวน 11 คน

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ประเภทนักเรียนทั่วไป ...

Read More »
prakartlogo

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ SMEP (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) จำนวน 7 คน

++ รายงานตัวและแนบหลักฐานการชำระเงินผ่านฟอร์ม แบบการยืนยันสิ ...

Read More »
prakartlogo

ประกาศการรายงานตัวนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้น ม.1 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้น ม.1 ปีการศึ ...

Read More »
prakartlogo

ประกาศการรายงานตัวนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้น ม.4 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้น ม.4 ปีการศึ ...

Read More »
prakartlogo

ประกาศการรายงานตัวนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้น ม.1 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้น ม.1 ปีการศึ ...

Read More »
prakartlogo

ประกาศการรายงานตัวนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้น ม.1 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้น ม.1 ปีการศึ ...

Read More »
prakartlogo

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้น ม.4 ปีการศึ ...

Read More »