ข่าวประชาสัมพันธ์

prakartlogo

ประกาศรายชื่อจัดห้องนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อจัดห้องนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 นักเรีย ...

Read More »
prakartlogo

ประกาศรายชื่อห้องเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 โปรดนำเลขประจำ ...

Read More »
prakartlogo

ประกาศรายชื่อจัดชั้นเรียน ม.5 สายวิทย์-คณิต ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อจัดชั้นเรียน ม.5 สายวิทย์-คณิต ปีการศึกษา 2560

Read More »
prakartlogo

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป(ในเขตและนอกเขตพื้นที่บริการ) ความสามารถพิเศษ และเงื่อนไขพิเศษ ปีการศึกษา 2560

แก้ไขรายชื่อและโรงเรียนนักเรียนชั้น ม.1 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ ...

Read More »
prakartlogo

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทความสา ...

Read More »
prakartlogo

ตารางสอบเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 รอบทั่วไป และตารางสอบจัดชั้นเรียนโควตา ม.3 เดิม

Read More »
prakartlogo

ประกาศรายชื่อนักเรียนโควตา ม.3 เดิม เข้าเรียนชั้น ม.4 สายวิทย์-คณิต ศิลป์-คำนวณ ศิลป์-ภาษา เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อนักเรียนโควตา ม.3 เดิม เข้าเรียนชั้น ม.4  สายวิ ...

Read More »
prakartlogo

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 (โครงการห้องเรียนพิเศษ)

Read More »
prakartlogo

ประกาศผลการสอบเข้าเรียนชั้น ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์ คณิต เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (พว.) / โครงการห้องเรียนพิเศษศิลป์-คำนวณ / โครงการห้องเรียนพิเศษศิลป์-ญี่ปุ่น

 

Read More »
prakartlogo

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์ คณิต (สสวท. สอวน.) และ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์ คณิต อังกฤษ

โรงเรียนศรียาภัย ขอต้อนรับน้องใหม่ และแสดงความยินดีกับผู้ที่ ...

Read More »