ข่าวประชาสัมพันธ์

prakartlogo

ประกาศผลการสอบ Pretest ม.1 ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2564

Read More »
prakartlogo

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ประเภทโควตาโรงเรียนเดิม ห้องเรียนพิเศษอัจฉริยภาพคอมพิวเตอร์ (SMT) ปีการศึกษา 2564

Read More »
prakartlogo

การรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

นางเอ แย้มโสพิศ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุม ...

Read More »
prakartlogo

การสอบ Pretest ครั้งที่ 7 และเชิญชวนชมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาและการเสวนาฯ

Read More »
prakartlogo

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Pretest ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564

Read More »
prakartlogo

แบบสำรวจความสมัครใจในการเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-Net) ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลด > กรอกรายละเอียด >ส่งครูที่ปรึกษา (ช่องทางไล ...

Read More »
prakartlogo

การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (สามารถยื่นคำร้องขอแบบออนไลน์)

   ————————& ...

Read More »
google-calssroom

รหัสเข้าชั้นเรียน Classroom รายวิชาเพิ่มเติม ม.ต้น และ ม.ปลาย

 

Read More »
prakartlogo

ประกาศเลื่อนการสอบ Pre-test ม.1 ปีการศึกษา 2564

Read More »