ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

นางเอ แย้มโสพิศ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุม ...

Read More »
prakartlogo

การสอบ Pretest ครั้งที่ 7 และเชิญชวนชมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาและการเสวนาฯ

Read More »
prakartlogo

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Pretest ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564

Read More »
prakartlogo

แบบสำรวจความสมัครใจในการเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-Net) ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลด > กรอกรายละเอียด >ส่งครูที่ปรึกษา (ช่องทางไล ...

Read More »
google-calssroom

รหัสเข้าชั้นเรียน Classroom รายวิชาเพิ่มเติม ม.ต้น และ ม.ปลาย

 

Read More »
prakartlogo

ประกาศเลื่อนการสอบ Pre-test ม.1 ปีการศึกษา 2564

Read More »

ขอเชิญสมัครสอบ Pretest ม.1 ประจำปีการศึกษา 2564

   

Read More »
0all

ผลประกวดออกแบบเสื้อกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563

Read More »
prakartlogo

ประกาศยกเลิกบัญชีรายชื่อนักเรียนสำรองชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

Read More »
prakartlogo

ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้รักษาระยะห่างทางสังคมป้องกันโรคโควิด 19 (COVID-19)

Read More »