ข่าวประชาสัมพันธ์

prakartlogo

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2563

Read More »
prakartlogo

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2563

   

Read More »
prakartlogo

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 รอบทั่วไป ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ(เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2563

Read More »
prakartlogo

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 รอบทั่วไป ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2563

Read More »
prakartlogo

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 รอบทั่วไป ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2563

Read More »
prakartlogo

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 รอบทั่วไป ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2563

Read More »
prakartlogo

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 รอบทั่วไป ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2563

Read More »
prakartlogo

ประกาศยกเลิกคุณสมบัติเฉพาะตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขพิเศษข้อที่ 5

ประกาศเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563

Read More »
prakartlogo

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบจัดชั้นเรียน ม.4 แผนการเรียนวิทย์ คณิต ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 เดิม

Read More »
prakartlogo

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนรอบทั่วไป ปีการศึกษา 2563

  หมายเหตุ -นักเรียนคนใดที่สมัครแล้วไม่ปรากฎรายชื่อในปร ...

Read More »