ข่าวประชาสัมพันธ์

20210105_canva_covid4-1024x576

แนวทาง มาตรการป้องกันและแผนเผชิญเหตุ รองรับการแพร่ระบาด Covid-19 โรงเรียนศรียาภัย

แนวทาง มาตรการป้องกันและแผนเผชิญเหตุ รองรับการแพร่ระบาด Covi ...

Read More »
prakartlogo

ประกาศ เรื่องการจัดรูปแบบการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564

Read More »
033

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก “ศรียาภัยร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด”

. ศรียาภัยร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด . คลิกชม VDO คุณกันต์ กันตถ ...

Read More »
prakartlogo

ประกาศ เรื่องรายงานตัวนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 รอบทั่วไป ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2564

Read More »
prakartlogo

ประกาศผลการจัดห้องเรียนชั้น ม.4 ทุกแผนการเรียน

Read More »
prakartlogo

ประกาศ เรื่องรายงานตัวนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 รอบทั่วไป ครั้งที่ 4 และห้องเรียนพิเศษศิลป์ ภาษาญี่ปุ่น (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2564

Read More »
prakartlogo

ประกาศ เรื่องรายงานตัวนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 รอบทั่วไป ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2564

Read More »
prakartlogo

ประกาศ เรื่องการเรียกรับนักเรียนแทนผู้สละสิทธิ์ ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 ประเภท ห้องเรียนทั่วไป

Read More »
prakartlogo

ประกาศ เรื่องรายงานตัวนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 รอบทั่วไป ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Read More »
prakartlogo

ประกาศเรื่องเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Read More »