ข่าวประชาสัมพันธ์

prakartlogo

ประกาศ เรื่องผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2564

Read More »
prakartlogo

ประกาศ เรื่องผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2564

Read More »
prakartlogo

ประกาศแนวปฏิบัติการจัดการสนามสอบโรงเรียนศรียาภัย ในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 รอบทั่วไป

Read More »
prakartlogo

ประกาศ เรื่องผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2564

นักเรียนที่ได้รับการประกาศเป็นนักเรียนความสามารถพิเศษ ต้องมา ...

Read More »
prakartlogo

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบจัดชั้นเรียน ม.4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 เดิมโรงเรียนศรียาภัย ประจำปีการศึกษา 2564

Read More »
prakartlogo

ประกาศ เรื่องรายงานตัวนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ประเภทโควตานักเรียนชั้น ม.3 เดิมของโรงเรียนศรียาภัย ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

Read More »
prakartlogo

ประกาศ เรื่องรายงานตัวนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ประเภทโควตานักเรียนชั้น ม.3 เดิมของโรงเรียนศรียาภัย ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

Read More »
prakartlogo

โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพรได้รับเกียรติบัตร ผ่านมาตรฐาน สถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค Covid-19

Read More »
prakartlogo

ประกาศ เรื่องรายงานตัวนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ประเภทโควตานักเรียนชั้น ม.3 เดิมของโรงเรียนศรียาภัย ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

Read More »
prakartlogo

ประกาศเรื่องรายงานตัวนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษอัจฉริยภาพคอมพิวเตอร์(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี) และห้องเรียนพิเศษศิลป์ คำนวณ ปีการศึกษา 2564(เพิ่มเติม)

Read More »