ภาพกิจกรรมโรงเรียน

75534304_2842544609137724_752974115643588608_o

กิจกรรมบริจาคโลหิต

Read More »
76907861_2839054182820100_5331563382375972864_o

กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนศรียาภัย

Read More »
75392723_2831185723606946_700436439296376832_o

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยรูปแบบการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยน

Read More »
71483768_2787329131325939_1707440321261993984_o

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม

Read More »
69978951_2702324756493044_4402722725466996736_o

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ชุมพร ครั้งที่ 69

Read More »
70805144_2701294363262750_6305795929433702400_o

หางนกยูงลาช่อ “จากพี่ เลี้ยงน้อง ขอบคุณวันเกษียณ”

Read More »
69879835_2686416274750559_7755566778763182080_o

มุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการครู กลุ่มผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2562

Read More »
69477186_2678731278852392_4308903197860167680_n

“มัธยมศึกษาชุมพรเกมส์” ประจำปี ๒๕๖๒

Read More »
70432110_2676851645707022_8155671939055091712_o

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

Read More »
69859749_2676752652383588_7836302019215228928_o

กิจกรรมภายใต้โครงการ น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษา

Read More »