ภาพกิจกรรมโรงเรียน

83000486_3318474084878105_3885998173612670976_o

ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการจัด สอบคัดเลือก (รอบทั่วไป)

Read More »
97470690_3278496092209238_937717319222689792_o

ออกเยี่ยมบ้านและติดตามนักเรียน

Read More »
96248398_3258282337563947_1472686436883890176_o

กิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การสอนทางไกล จากห้องเรียนต้นแบบ

Read More »
91570973_3156656417726540_4431238151511474176_o

โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร ส่งมอบ Face Shield

Read More »
90150528_3123465614378954_4392419966507286528_o

โครงการ “คัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่

Read More »
90115081_3123005181091664_3396724505798770688_o

การประเมินการปฏิบัติงานฯ ของ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

Read More »
90084321_3113420322050150_3313911252794736640_o

รายงานตัวนักเรียนรอบโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4

Read More »
87435428_3104342726291243_2303982227517603840_o

สอบนักเรียนรอบโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1และ ม.4 ประจำปี 2563

Read More »
87411621_3097615363630646_6411409338451099648_o

“พิธีไหว้ครูดนตรีไทย ชุมนุมดนตรีไทย” โรงเรียนศรียาภัย

Read More »
88015095_3088443774547805_146922511844507648_o

ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนศรียาภัย O-NET ม.6 ประจำปี 2562

Read More »