ภาพกิจกรรมโรงเรียน

9

SP Yong Guide II

Read More »
53934087_2344283428963847_5198413567929352192_o

ศึกษาดูงาน จากโรงเรียน บางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์ ”

Read More »
54268068_2344270322298491_5264253621280702464_o

โรงเรียนศรียาภัย เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่

Read More »
54258241_2340736659318524_4950972633626705920_o

ร่วมส่งมอบกำลังใจ…แด่ ผู้อำนวยการคนใหม่

Read More »
53582184_2337832652942258_8763880307926499328_n

ศึกษาดูงานระบบการจัดการร้านค้าสวัสดิการ และระบบโรงอาหาร

Read More »
53778692_2337708272954696_8448309875070468096_n

ส่งมอบกำลังใจ…แด่ ผู้อำนวยการคนใหม่

Read More »
53298626_2337697622955761_2087055914866573312_n

ส่งมอบกำลังใจแด่ ..ผู้อำนวยการคนใหม่

Read More »
53250675_2337692356289621_1394588830337597440_n

กิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้ง

Read More »
52347468_2316430488415808_3180216651811389440_o

พิธีแสดงความยินดีกับ ว่าที่ ผู้อำนวยการคนใหม่

Read More »
51966239_2315397858519071_616657256737406976_o

พลังบุญศรียาภัย ร่วมใจรำลึก “คุณย่าชื่น”

Read More »