ภาพกิจกรรมโรงเรียน

189852408_4332581520134018_8823967349194362515_n

สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภททั่วไป

Read More »
183798898_4286115914780579_2014740791653757068_n

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.สฎชพ. (ผ่านระบบ VDO Conference)

Read More »
175418887_4240366722688832_5431434046344980576_n

รายงานตัวนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4

Read More »
175978384_4237136629678508_5381890620742105620_n

การประชุมคณะครูโรงเรียนศรียาภัย (วาระพิเศษ) ผ่านระบบออนไลน์

Read More »
175540625_4234336429958528_8158271547182622959_n

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2564

Read More »
118070807_3538443112881200_432468114443979894_o

พิธีไหว้ครู 2563 “ศิษย์ศรียาภัย น้อมบูชาพระคุณครู”

Read More »
00

การพัฒนาคุณภาพแบบเจาะจง ผ่านการประชุมกลุ่มสนทนา (Focus Group)

Read More »
117437841_3528520823873429_4597900341081646109_o

สพม. 11 ตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดการเรียนการสอน ฯ

Read More »
117380723_3516149445110567_8434666105014586112_o

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2563

Read More »
117370290_3513307485394763_8634276198404437114_o

โรงเรียนศรียาภัย “ยินดีต้อนรับ” คณะศึกษาดูงาน ฯ

Read More »