ภาพกิจกรรมโรงเรียน

35548083_1941278689264325_8790954789623037952_o

ศรียาภัยรวมใจ…บริจาคโลหิต

Read More »
35744061_1939757492749778_6808671509565931520_o

โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการนักเรียน ห้องพิเศษ ศิลป์-คำนวณ

Read More »
35271087_1934768619915332_5996271320176787456_o

โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)

Read More »
34671474_1923949320997262_8077268449232945152_o

“กล้าดีศรียาภัยหัวใจ ประชาธิปไตย ลมหายใจไร้มลทิน”

Read More »
35194183_1929746740417520_669648095084019712_o

“โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2561”

Read More »
34667603_1925945644130963_1703585519394357248_o

พิธีวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๑

Read More »
34075962_1918066704918857_1014466580915945472_o

“กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก”

Read More »
27798161_1800137953378400_4422075489882974190_o

เยี่ยมศูนย์บริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Read More »
27624918_1789156604476535_2497724864474812533_o

พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์

Read More »
26840659_1765624983496364_5110697780856842010_o

งานวันครู ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 62)

Read More »