ภาพกิจกรรมโรงเรียน

43057099_2107978159261043_4619515730923094016_o

กิจกรรมอบรมหลักสูตรลูกเสือพิทักษ์ป่า ประจำปี 2561

Read More »
42619823_2098990430159816_5858274179870097408_o

พิธีแสดงมุทิตาจิต ประจำปี 2561

Read More »
42636052_2097708143621378_5905601506836480_o

อ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที

Read More »
41533909_2080062772052582_3408897929174319104_o

พิธีมอบเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

Read More »
41513640_2080055145386678_4535348682752524288_o

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี

Read More »
41659980_2080051848720341_2292622026134781952_o

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

Read More »
41061123_2072827732776086_6814466975226396672_o

กิจกรรมปันน้ำใจให้ชีวิต..เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

Read More »
41215817_2072430102815849_6705832520572731392_o

โครงการส่งเสริมสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย

Read More »
40600249_2068939203164939_4438404300149882880_o

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”

Read More »
40209230_2060398964018963_8082556382903009280_o

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพผู้เรียน (ภาษาอังกฤษ,ชีววิทยา)

Read More »