ภาพกิจกรรมโรงเรียน

eg

Energy One Day Camp ประจำปี 2560

Read More »
%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99

ศรียาภัย..ร่วมบุญแห่เทียนพรรษา ปีการศึกษา 2560

Read More »
19702642_1557245747667623_4628283835951953144_o

สัมมนาครูผู้สอนกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ (บ.พ.)

Read More »
19577245_1555157261209805_1917808746861044163_o

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ประจำปี 2560

Read More »
19577307_1555147064544158_8850693209650668003_o

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด

Read More »
19601602_1555127331212798_7738989908475007928_n

ติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา DLIT/DLTV

Read More »
19468024_1551660501559481_5744664929033553417_o

โครงการนำเสนอผลงานนักเรียน (Independent Study ) หรือ IS

Read More »
19488716_1548726058519592_1591603110064515679_o

วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560

Read More »
19577226_1548696825189182_2799246192711247887_o

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

Read More »
19417313_1543963635662501_1680162062728165801_o

กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ โครงการห้องเรียนพิเศษศิลป์(ภาษาญี่ปุ่น)

Read More »