ภาพกิจกรรมโรงเรียน

17991725_1493546664037532_3247039373432881367_o

งานวันวิสาขบูชา และ พิธีรับโล่รางวัลพระราชทานฯ

Read More »
18237971_1489825591076306_8146763145837922974_o

ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2560

Read More »
18209108_1484666784925520_3261234432139022024_o

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560

Read More »
17632348_1449234371802095_1234869001422193798_o

รับสมัครนักเรียน รอบทั่วไป

Read More »
17855437_1459286377463561_4751450997085785149_o

โครงการอบรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM)

Read More »
4

พิธีเปิดงานแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ชุมพร–ระนองเกมส์

Read More »
3

การแข่งขัน “กรีฑา” เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33

Read More »
2

โครงการศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมัน และ ถวายสักการะพระบรมศพ

Read More »
1

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 และ ม.4 (รอบแรก)

Read More »
17192494_1418079728250893_3620776748966570311_o

คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล

Read More »