ภาพกิจกรรมโรงเรียน

52274881_2306747649384092_2009437832828944384_o

ปัจฉิมนิเทศ61 ..หางนกยูงลาช่อ

Read More »
46853177_2186020291456829_956224895941869568_o

พิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาลา รัชกาลที่ 6

Read More »
46510926_2179995522059306_7634766421221703680_o

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สมพ11

Read More »
46463230_2175027339222791_985366038591832064_o

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2561

Read More »
46460815_2170644506327741_2314291746755837952_o

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2561

Read More »
46005711_2166100253448833_4275613524824162304_o

กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561-2562

Read More »
46082788_2165198400205685_7658889805119356928_o

งานพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียน

Read More »
45437927_2157209284337930_3922018887503183872_o

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ Portfolio

Read More »
116

พิธีการต้อนรับและแสดงความยินดีแด่ “ดร. สุรินทร์ เนียมสุวรรณ์”

Read More »
115

ยินดีต้อนรับครูใหม่…สู่บ้านศรียาภัย

Read More »