ภาพกิจกรรมโรงเรียน

3lang

กิจกรรมงานวัฒนธรรม 3 ภาษา จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส

Read More »
pramern

ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา

Read More »
tussana

คณะครูศึกษาดูงาน ณ ประเทศกัมพูชา นครวัด-นครธม

Read More »
1010

ถวายเทียนพรรษา 6 ระดับชั้น 6 วัด

Read More »
777

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

Read More »
666

วันสุนทรภู่

Read More »
555

โครงการ “สานฝันวัยใส”

 

Read More »
444

ปฐมนิเทศครูใหม่ 2558 รุ่นที่ 6

Read More »
333

พิธีไหว้ครูศรียาภัย 2558

Read More »
888

Sriyapai Music Contest ครั้งที่ 8

Read More »