SPVDO

ประมวลภาพ พิธีไหว้ครู….ประจำปีการศึกษา 2559

Read More »

[VDO]กิจกรรมวันแม่แห่งชาติปี 2557

Read More »

[VDO]ยุวชนทหารศรียาภัย วีรกรรมสะพานท่านางสังข์ พ.ศ. ๒๔๘๔

รำลึกถึงผู้กล้า ยุวชนทหาร ศิษย์ศรียาภัย ร่วมรบกันญี่ปุ่น ณ ส ...

Read More »

[VDO]คนเก่ง คนดี ความหวังของศรียาภัย

ครูมุ่งหวังให้เจ้า เป็นคนเก่ง คนดี ของศรียาภัย ดังบทเพลงนี้

Read More »

[VDO]กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2557

ระหว่างวันที่

Read More »

[VDO]ค่ายอบรมสภานักเรียนปี 2557

Read More »

[VDO]พิธีไหว้ครูศรียาภัย 2557

Read More »