สำหรับนักเรียน

prakartlogo

ตารางสอบ และห้องสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563

Read More »
prakartlogo

ตารางสอบ และห้องสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563

Read More »
prakartlogo

ตารางเรียน+ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1/2563

  ตารางเรียนออนไลน์ เดือน กรกฎาคม 2563

Read More »
prakartlogo

ตารางสอบและห้องสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562

Read More »
o-net62-cover

ดาวน์โหลดแบบทดสอบ Pre-Onet ม.3 และ ม.6

คลิกดาวน์โหลด

Read More »
prakartlogo

ตารางเรียน+ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2562

Read More »
prakartlogo

ตารางสอบ+ห้องสอบ+ครูคุมสอบ การสอบปลายภาค 1/2562

Read More »
%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%a1

ข้อมูลบัตรนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

โปรดอ่าน  (สำหรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 เท่านั้น) แจ้งนักเรียน ...

Read More »
%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%a1

ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 พร้อมเลขประจำตัวนักเรียน

  สิ่งที่ต้องปฏิบัติ     ให้นักเรียนนำเลขประจำตัวนักเรี ...

Read More »
prakartlogo

ตารางเรียน+ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2562

Read More »