สำหรับนักเรียน

prakartlogo

ตารางสอบ และห้องสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563

 

Read More »
prakartlogo

ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับทุนการศึกษา และยกเว้นเงินบำรุงการศึกษา

Read More »
prakartlogo

ตารางเรียน ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2/2563

Read More »
prakartlogo

ตารางสอบ และห้องสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563

Read More »
prakartlogo

ตารางสอบ และห้องสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563

Read More »
prakartlogo

ตารางเรียน+ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1/2563

  ตารางเรียนออนไลน์ เดือน กรกฎาคม 2563

Read More »
prakartlogo

ตารางสอบและห้องสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562

Read More »
o-net62-cover

ดาวน์โหลดแบบทดสอบ Pre-Onet ม.3 และ ม.6

คลิกดาวน์โหลด

Read More »
prakartlogo

ตารางเรียน+ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2562

Read More »
prakartlogo

ตารางสอบ+ห้องสอบ+ครูคุมสอบ การสอบปลายภาค 1/2562

Read More »