สำหรับนักเรียน

prakartlogo

ตารางสอบ+ห้องสอบ+ครูคุมสอบ การสอบปลายภาค 1/2562

Read More »
%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%a1

ข้อมูลบัตรนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

โปรดอ่าน  (สำหรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 เท่านั้น) แจ้งนักเรียน ...

Read More »
%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%a1

ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 พร้อมเลขประจำตัวนักเรียน

  สิ่งที่ต้องปฏิบัติ     ให้นักเรียนนำเลขประจำตัวนักเรี ...

Read More »
prakartlogo

ตารางเรียน+ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2562

Read More »
prakartlogo

ประกาศขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนผลการเรียนยอดเยี่ยม 4.00 ปีการศึกษา 2/2561และนักเรียนคะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน ปีการศึกษา 2561

ลงทะเบียน วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 ม.ต้น : เวลา 7.30 น. ม ...

Read More »
7777

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ

Read More »
22

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

กำหนดการปฐมนิเทศ และ ค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเ ...

Read More »
prakartlogo

ตารางสอบ+ห้องสอบ+ครูคุมสอบ การสอบปลายภาค 2/2561

  คำสั่งคุมสอบ

Read More »
prakartlogo

ตารางติว O-NET ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561

ตารางติว O-NET ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561

Read More »
prakartlogo

ตารางสอบ ห้องสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2561

Read More »