สำหรับนักเรียน

prakartlogo

ประกาศขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนผลการเรียนยอดเยี่ยม 4.00 ปีการศึกษา 2/2561และนักเรียนคะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน ปีการศึกษา 2561

ลงทะเบียน วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 ม.ต้น : เวลา 7.30 น. ม ...

Read More »
7777

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ

Read More »
22

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

กำหนดการปฐมนิเทศ และ ค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเ ...

Read More »
prakartlogo

ตารางสอบ+ห้องสอบ+ครูคุมสอบ การสอบปลายภาค 2/2561

  คำสั่งคุมสอบ

Read More »
prakartlogo

ตารางติว O-NET ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561

ตารางติว O-NET ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561

Read More »
prakartlogo

ตารางสอบ ห้องสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2561

Read More »
prakartlogo

ตารางเรียน+ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2561

Read More »
prakartlogo

กำหนดการสอบ ตารางสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1/2561

Read More »
prakartlogo

กำหนดการสอบ ห้องสอบ และตารางสอบ กลางภาคเรียนที่ 1/2561

Read More »
prakartlogo

แบบสำรวจข้อมูลนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนศรียาภัย

Read More »