SP News ::

สำหรับนักเรียน

prakartlogo

ประกาศ นักเรียนที่มีโอกาสไม่จบชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559

รายชื่อนักเรียนที่มีโอกาสไม่จบการศึกษาชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการ ...

Read More »
โลโกโรงเรียนทอง

ตารางเรียนเสริม o-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และตารางเปลี่ยนแปลงห้องเรียน

Read More »
prakartlogo

ตารางสอบ Pre O-net ม.3 และ ม.6

กำหนดการสอบ Pre O-net  ม.3 และ ม.6

Read More »
prakartlogo

นักเรียน ม.4 ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”

ขอเชิญ นักเรียนชั้น ม.4 ร่วมกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี วัน ...

Read More »
prakartlogo

ประกาศรายชื่อกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

Read More »
prakartlogo

ตารางเรียน ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2/2559

ตารางเรียน ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2/2559  

Read More »
prakartlogo

กำหนดการประชุมผู้ปกครองและเปิดภาคเรียนที่ 2/2559

Read More »
prakartlogo

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559

 

Read More »
prakartlogo

กำหนดการค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ(EIS) ชั้น ม.2

กำหนดการ สำหรับนักเรียนห้อง ม.2/2-2/6 กำนดการ+ตารางกิจกรรม ก ...

Read More »
prakartlogo

กำหนดการกิจกรรมค่าย “บ้านนี้มีรัก”

ดาวน์โหลดกำหนดการ

Read More »