สำหรับนักเรียน

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560

Read More »
prakartlogo

ตารางสอบ ห้องสอบ กลางภาคเรียนที่ 2/2560

ตารางสอบ + ห้องสอบและครูคุมสอบ

Read More »
spnews

ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2560

 

Read More »

ตารางสอบ ห้องสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1/2560

ตารางสอบ ห้องสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1/2560

Read More »
prakartlogo

ตารางสอบ ครูคุมสอบ ห้องสอบ กลางภาคเรียนที่ 1/2560

ตารางสอบ ห้องสอบ ครูคุมสอบ การสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 คลิก ...

Read More »
prakartlogo

ตารางเรียนนักเรียน และ ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1/2560

ตารางเรียน และ ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2560

Read More »
prakartlogo

ประกาศรายชื่อ ห้องสอบจัดชั้นเรียน นักเรียนโควตา ม.3 เดิม

ประกาศรายชื่อ ห้องสอบจัดชั้นเรียน นักเรียนโควตา ม.3 เดิม นัก ...

Read More »
prakartlogo

นักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม 4.00 ปีการศึกษา 2559

นักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม 4.00 ปีการศึกษา 2559

Read More »
prakartlogo

ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันเวลาในการมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4

ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันเวลาในการมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม. ...

Read More »
prakartlogo

ประกาศ นักเรียนที่มีโอกาสไม่จบชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559

รายชื่อนักเรียนที่มีโอกาสไม่จบการศึกษาชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการ ...

Read More »