สำหรับนักเรียน

science-camp2-200x140

กำหนดการค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน ม.2

นักเรียนชั้น ม.2 ที่จะไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 29 ...

Read More »
gatpat

แจ้งรายละเอียดการสอบ GAT-PAT ปี 2558

ฝ่ายบริหารวิชาการ แจ้งนักเรียนอ่านรายละเอียดการสอบ GAT-PAT ป ...

Read More »
olympic

ค่ายโอลิมปิกคณิตศาสตร์ (ค่ายที่ 1) ศูนย์ สอวน.โรงเรียนศรียาภัย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทา ...

Read More »
robotcamp

ขอเชิญนักเรียนที่สนใจหุ่นยนต์และวิศวกรรมร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาความรู้ด้านหุ่นยนต์ Robot Camp 2014

ชุมนุมหุ่นยนต์ งานคอมพิวเตอร์โรงเรียนศรียาภัย จัดกิจกรรม ค่า ...

Read More »
testlogo

ตารางสอบ+ห้องสอบ+กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557

Read More »
closeschool

กำหนดการปิดเรียนเป็นการภายใน

กำหนดการปิดเรียนเป็นการภายใน ด้วยวันที่ 1-2 กันยายน 2557 เคร ...

Read More »
pisa

กำหนดการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ชั้น ม.1 และ ม.4

กำหนดการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ชั้น ม.1 และ ม.4 วั ...

Read More »
olympic2557

เชิญชวนนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ

นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ สอวน. www.posnwalaila ...

Read More »
test57

กำหนดการสอบและตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557

กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557 ชั้น ม.1, ม.2, ม.3  สอบวัน ...

Read More »
web5

เว็บนี้น่าสนใจ…อยากบอกต่อ

สำหรับวันนี้อยากจะแนะนำเว็บไซต์ที่ได้รวบรวมโปรแกรมต่างๆ ซึ่ง ...

Read More »