สำหรับนักเรียน

prakartlogo

ตารางสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

Read More »
prakartlogo

แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู

Read More »
prakartlogo

ตารางสอบระดับชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

Read More »
prakartlogo

ตารางสอบ และห้องสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563

 

Read More »
prakartlogo

ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับทุนการศึกษา และยกเว้นเงินบำรุงการศึกษา

Read More »
prakartlogo

ตารางเรียน ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2/2563

Read More »
prakartlogo

ตารางสอบ และห้องสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563

Read More »
prakartlogo

ตารางสอบ และห้องสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563

Read More »
prakartlogo

ตารางเรียน+ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1/2563

  ตารางเรียนออนไลน์ เดือน กรกฎาคม 2563

Read More »
prakartlogo

ตารางสอบและห้องสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562

Read More »