สำหรับนักเรียน

prakartlogo

ตารางติว O-NET ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561

ตารางติว O-NET ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561

Read More »
prakartlogo

ตารางสอบ ห้องสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2561

Read More »
prakartlogo

ตารางเรียน+ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2561

Read More »
prakartlogo

กำหนดการสอบ ตารางสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1/2561

Read More »
prakartlogo

กำหนดการสอบ ห้องสอบ และตารางสอบ กลางภาคเรียนที่ 1/2561

Read More »
prakartlogo

แบบสำรวจข้อมูลนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนศรียาภัย

Read More »
prakartlogo

ประกาศรายชื่อ+เลขประจำตัวนักเรียนใหม่ ม.4 ปีการศึกษา 2561

Read More »
prakartlogo

ตารางเรียน+ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2561

Read More »
prakartlogo

ประกาศรายชื่อกลุ่มกิจกรรม การปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.4 และค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อกลุ่มกิจกรรม การปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.4 และค่า ...

Read More »
prakartlogo

ประกาศรายชื่อจัดห้องเรียน ม.1 และ ม.4 เลขประจำตัวนักเรียน และครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อจัดห้องเรียน ม.1 และ ม.4  เลขประจำตัวนักเรียน แ ...

Read More »