สำหรับนักเรียน

prakartlogo

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 ปฐม ...

Read More »
prakartlogo

ประกาศถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรียาภัย ให้มารับใบประกาศนียบัตร ได้ ในวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. จากเดิม วันที่ 9 เมษายน 2561

Read More »
prakartlogo

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560

Read More »
prakartlogo

ตารางสอบ ห้องสอบ กลางภาคเรียนที่ 2/2560

ตารางสอบ + ห้องสอบและครูคุมสอบ

Read More »
spnews

ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2560

 

Read More »

ตารางสอบ ห้องสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1/2560

ตารางสอบ ห้องสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1/2560

Read More »
prakartlogo

ตารางสอบ ครูคุมสอบ ห้องสอบ กลางภาคเรียนที่ 1/2560

ตารางสอบ ห้องสอบ ครูคุมสอบ การสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 คลิก ...

Read More »
prakartlogo

ตารางเรียนนักเรียน และ ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1/2560

ตารางเรียน และ ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2560

Read More »
prakartlogo

ประกาศรายชื่อ ห้องสอบจัดชั้นเรียน นักเรียนโควตา ม.3 เดิม

ประกาศรายชื่อ ห้องสอบจัดชั้นเรียน นักเรียนโควตา ม.3 เดิม นัก ...

Read More »
prakartlogo

นักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม 4.00 ปีการศึกษา 2559

นักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม 4.00 ปีการศึกษา 2559

Read More »