ข่าวสำหรับครู / เผยแพร่ผลงาน

ประกาศ

เผยแพร่ผลงานครูจุฑามาศ มูสิเกิด

Read More »
ประกาศ

ผลงาน ครูวราภรณ์ คงมูล

ชุดฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง การแต่งกาพย์ยานี ๑๑ ชั้นมัธยม ...

Read More »
ประกาศ

เผยแพร่ผลงาน ครูอนุสรณ์ ทองดี

รายงานการพัฒนาและใช้แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ฟิสิกส์ เรื่อ ...

Read More »
ประกาศ

เผยแพร่ผลงาน ครูชญาดา ทองดี

รายงานการพัฒนาและใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ความรู้เบื้องต้น ...

Read More »
ประกาศ

เผยแพร่ผลงาน คุณครูศุภชัย ตักชะเลง

Read More »
ประกาศ

เผยแพร่ผลงาน คุณครูสุธีรา นุ้ยเขียว กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ

เผยแพร่ผลงาน คุณครูสุธีรา  นุ้ยเขียว กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ

Read More »
ประกาศ

ผลงานนวัตกรรม เรื่องปริพันธ์จำกัดเขต โดย คุณครูณรงค์ฤทธิ์ มหาแก้ว

ผลงานนวัตกรรม เรื่องปริพันธ์จำกัดเขต โดย คุณครูณรงค์ฤทธิ์ มห ...

Read More »
prakartlogo

ตารางเรียน+ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2561

Read More »
ประกาศ

ด่วน!!! ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

คลิก Link : http://gg.gg/datasp

Read More »