ข่าวสำหรับครู / เผยแพร่ผลงาน

%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3

เผยแพร่ผลงาน ครูรสสุคนธ์ เพชรศร

 

Read More »
ประกาศ

เผยแพร่ผลงาน นายประสิทธิ์ เพ็ชรจร

เผยแพร่ผลงาน นายประสิทธิ์  เพ็ชรจร

Read More »
ประกาศ

เผยแพร่ผลงาน นางสาวปิยนุช สุวรรณนิตย์

เผยแพร่ผลงาน นางสาวปิยนุช สุวรรณนิตย์

Read More »
ประกาศ

เผยแพร่ผลงานครูจุฑามาศ มูสิเกิด

Read More »
ประกาศ

ผลงาน ครูวราภรณ์ คงมูล

ชุดฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง การแต่งกาพย์ยานี ๑๑ ชั้นมัธยม ...

Read More »
ประกาศ

เผยแพร่ผลงาน ครูอนุสรณ์ ทองดี

รายงานการพัฒนาและใช้แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ฟิสิกส์ เรื่อ ...

Read More »
ประกาศ

เผยแพร่ผลงาน ครูชญาดา ทองดี

รายงานการพัฒนาและใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ความรู้เบื้องต้น ...

Read More »
ประกาศ

เผยแพร่ผลงาน คุณครูศุภชัย ตักชะเลง

Read More »
ประกาศ

เผยแพร่ผลงาน คุณครูสุธีรา นุ้ยเขียว กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ

เผยแพร่ผลงาน คุณครูสุธีรา  นุ้ยเขียว กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ

Read More »
ประกาศ

ผลงานนวัตกรรม เรื่องปริพันธ์จำกัดเขต โดย คุณครูณรงค์ฤทธิ์ มหาแก้ว

ผลงานนวัตกรรม เรื่องปริพันธ์จำกัดเขต โดย คุณครูณรงค์ฤทธิ์ มห ...

Read More »