ข่าวรับสมัครงาน/จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศ

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

Read More »
ประกาศ

ประกาศ รับสมัครพนักงานขับรถยนต์

Read More »
ประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์พื้นฐานจำนวน 50 ชุด

ดาวน์โหลดเอกสาร

Read More »
ประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบริการนักเรียน(รถบรรทุก 6 ล้อเอนกประสงค์) เป็นรถยนต์ส่วนกลางของโรงเรียน

ดาวน์โหลดเอกสาร

Read More »
prakartlogo

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุก 6 ล้อ

Read More »
prakartlogo

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาคอมพิวเตอร์

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลด ...

Read More »
prakartlogo

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาคอมพิวเตอร์พร้อมสื่อดิจิตอลสำหรับการเรียนการสอนของโรงเรียนศรียาภัย

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาคอมพิวเตอร์พร้อมสื่อดิจิตอลสำห ...

Read More »
ประกาศ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

Read More »
ประกาศ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนการสอน

Read More »
ประกาศ

รายงานผลการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศฯ การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต

รายงานผลการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศฯ การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื ...

Read More »