ข่าวรับสมัครงาน/จัดซื้อ จัดจ้าง

prakartlogo

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ

ผลการสอบ

Read More »
ประกาศ

ประกาศ ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง ทำหน้าที่ยาม

Read More »
ประกาศ

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

Read More »
ประกาศ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกช่างคอมพิวเตอร์

Read More »
ประกาศ

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างคอมพิวเตอร์

Read More »
ประกาศ

ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตรจ้างวิชาเอกพลศึกษา

Read More »
ประกาศ

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา ปีการศึกษา 2562

Read More »
ประกาศ

ประกาศ รับสมัครครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562

Read More »
ประกาศ

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

Read More »
ประกาศ

ประกาศ รับสมัครพนักงานขับรถยนต์

Read More »