ข่าวรับสมัครงาน/จัดซื้อ จัดจ้าง

prakartlogo

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)

Read More »
prakartlogo

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่งานพัสดุ

Read More »
prakartlogo

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่พัสดุ)

Read More »
prakartlogo

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่งานพัสดุ

Read More »
prakartlogo

ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์

Read More »
prakartlogo

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาคอมพิวเตอร์

Read More »
prakartlogo

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่งานพยาบาลและอนามัยโรงเรียน

Read More »
prakartlogo

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่งานพยาบาลและอนามัยโรงเรียน

Read More »
prakartlogo

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

Read More »
prakartlogo

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว

Read More »