SP News ::

ข่าวรับสมัครงาน/จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศ

ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

Read More »
prakartlogo

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ด้วยวิธีป ...

Read More »
ประกาศ

รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาจีน 1 อัตรา

Read More »
ประกาศ

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่พัสดุ โรงเรียนศรียาภัย

ดาวน์โหลด

Read More »
ประกาศ

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุ โรงเรียนศรียาภัย

ดาวน์โหลดประกาศ

Read More »
ประกาศ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานร้านสวัสดิการโรงเรียนศรียาภัย

ประกาศผลสอบสวัสดิการ

Read More »
ประกาศ

ประกาศ รับสมัครพนักงานร้านสวัสดิการโรงเรียน

Read More »
ประกาศ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ดาวน์โหลดเอกสาร

Read More »

ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ และ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 2

ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ และ ประกาศสอบราค ...

Read More »

ประกาศรับสมัครพนักงานประจำร้านสวัสดิการโรงเรียน

อ่านรายละเอียด

Read More »