ข่าวรับสมัครงาน/จัดซื้อ จัดจ้าง

prakartlogo

ประกาศผลการคัดเลือกร้านค้าในโรงอาหาร

Read More »
ประกาศ

รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร โรงเรียนศรียาภัย

Read More »
prakartlogo

ประกาศ เรื่องผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกแนะแนว

Read More »
prakartlogo

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

Read More »
prakartlogo

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา

Read More »
prakartlogo

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง

Read More »
prakartlogo

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง

Read More »
prakartlogo

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง

 

Read More »
prakartlogo

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่การเงิน

Read More »
prakartlogo

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

Read More »