ข่าวรับสมัครงาน/จัดซื้อ จัดจ้าง

prakartlogo

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง

Read More »
prakartlogo

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง

Read More »
prakartlogo

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง

 

Read More »
prakartlogo

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่การเงิน

Read More »
prakartlogo

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

Read More »
prakartlogo

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

Read More »
prakartlogo

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

Read More »
prakartlogo

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ

ผลการสอบ

Read More »
ประกาศ

ประกาศ ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง ทำหน้าที่ยาม

Read More »
ประกาศ

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

Read More »