ข่าวรับสมัครงาน/จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

Read More »
ประกาศ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนการสอน

Read More »
ประกาศ

รายงานผลการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศฯ การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต

รายงานผลการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศฯ การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื ...

Read More »
ประกาศ

ชี้แจงรายละเอียดครุภัณฑ์การศึกษาวงโยธวาฑิตตามประกาศ (เพิ่มเติม)

Read More »
ประกาศ

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนการสอนพร้อมติดตั้ง

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนการสอนพ ...

Read More »
ประกาศ

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาวงโยธวาธิต

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาวงโยธวาทิต

Read More »
ประกาศ

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ร้านค้าสวัสดิการ

Read More »
prakartlogo

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่งานทะเบียน

Read More »
ประกาศ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง

Read More »
ประกาศ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง

Read More »