ข่าวรับสมัครงาน/จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศ

ประกาศ ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง ทำหน้าที่ยาม

Read More »
ประกาศ

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

Read More »
ประกาศ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกช่างคอมพิวเตอร์

Read More »
ประกาศ

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างคอมพิวเตอร์

Read More »
ประกาศ

ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตรจ้างวิชาเอกพลศึกษา

Read More »
ประกาศ

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา ปีการศึกษา 2562

Read More »
ประกาศ

ประกาศ รับสมัครครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562

Read More »
ประกาศ

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

Read More »
ประกาศ

ประกาศ รับสมัครพนักงานขับรถยนต์

Read More »
ประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์พื้นฐานจำนวน 50 ชุด

ดาวน์โหลดเอกสาร

Read More »